» REKLAMÁCIA A VÝMENA TOVARU

Postup Reklamácie alebo výmeny.

V prípade kúpy tovaru koncovým zákazníkom sa riadi podľa Občianského zákonníka. V prípade kúpy fyzickou alebo právnickou osobou (IČO) sa riadi podľa Obchodného zákonníka.

Reklamácia vadného tovaru

Vadný tovar pošlite na našu adresu s dokladom o nákupu, alebo s číslom faktúry, uvedeným reklamovaným tovarom (pre čo najrychlejšie vybavenie odporúčame kópiu dokladu s označenou reklamovanou položkou) a popisom vady.

Výmena veľkosti

V prípade výmeny veľkosti pošlite tovar s dokladom o nákupe, alebo číslom faktúry, uvedeným meneným tovarom (pre čo najrýchlejšie vybavenie odporúčame kópiu dokladu s označenou menenou položkou) a veľkosť ktorú si želáte odoslať. Odporúčame tovar rezervovať emailom, alebo vytvorením novej objednávky (do poznámky uveďte "výmena").

 

Podľa zákona Českej republiky v súlade s §1829 odst. 1 občianského zákonníka, je umožnené spotrebiteľovi v priebehu 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy a to bez udania dôvodu.  Tovar musí byť doručený na adresu pre reklamácie do 14 dní, v pôvodnom obale, kompletný a nepoškodený, spolu s dokladom o nákupu a oznámením o odstúpení od zmluvy.

Ak vraciate tovar pripojte aj informácie nutné pre odoslanie peňazí:

A) poslať na účet - odporúčame, najrýchlejšia varianta

B) odpočítať z ďalšej objednávky (v prípade rezervácie alebo práve rozpracovanej objednávky je suma automaticky odpočítaná)

Predávajúci si vyhradzuje právo ukončiť obchodný vzťah s takým nakupujúcim, ktorého reklamácie sú neúmerné alebo jeho objednávky vykazujú špekulatívny charakter.

Vrátený tovar posielajte na adresu:

Tomašovič milan - Komar
Várovcká 5
044 31 Družstevná pri Hornáde

Peniaze není možné vracať dobierkou. Vracia sa suma za tovar, poštovné pri výmene tovaru hradí kupujúci.

Upozorňujme že zásielky zaslané bez dokladu o nákupu, alebo čísla faktúry (viď. vyššie) a označenia reklamovanej/vrátenej položky, nemôžeme vybaviť.

Njc3OGY1O